Anlaşmalı boşanma süreci, taraflar en az 1 yıl evli kaldılarsa ve her iki taraf da evlilik birliğine son vermekten yanaysa söz konusu olmaktadır. Anlaşmalı boşanma süreci Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenmiştir. Bu boşanma sürecinde taraflardan biri ya da her ikisi de dava açarak bu davayı sonlandırabilecektir.

Anlaşmalı boşanma davası açıldığında mutlaka her iki tarafın da duruşmada hazır bulunması gerekecektir. Burada boşanmayı neden istediklerine dair açıklama yapmaları gerekmektedir. Bu aşamada aralarında yaptıkları protokolü de açıklamaları gerekecektir. Bu aşamada tarafların birbirlerinden nafaka taleplerinin olup olmadığı, çocukları varsa çocukların velayetine ilişkin hususlar değerlendirilmelidir. Çocukların velayetinin kime verileceği, Çocuklarla ilgili şahsi konular ve mal paylaşımı şekillendirilmelidir. Hâkim bu durumda düzenleme yetkisine sahiptir. Hakim yeni bir düzenleme yaparsa taraflar da buna uyarsa anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Tarafların boşanmayı istemelerine ilişkin beyanları bu davalar için yeterli olacaktır.

Evlilikte tarafların birbirine karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi boşanma nedenidir. Zina, akıl hastalığı, dövmek, kötü muamele, hakaret, şiddet gibi pek çok farklı hallerde boşanmaya karar verilmesi söz konusudur. Boşanma sebepleri tek tek sayılamayacak kadar çoktur. Tarafların saygıları ortadan kalktığında, saygıyı ortadan kaldıran her kusurlu davranışın boşanmaya neden olabileceği bilinmelidir. Pek çok çift fiili ayrılık nedeni ile boşanmaktadır. Açılan bir boşanma davasının reddi halinde bu kararın kesinleşmesinden sonra taraflar tekrar bir araya gelmezse fiili ayrılık oluşur ve taraflardan biri diğerine dava açabilir.3 yıllık süre yeterli kabul edilir.

Anlaşmalı boşanma ise tarafların anlaşarak karar verdikleri bir süreçtir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma işlemlerin daha rahat yürümesi ve boşanmanın daha sağlıklı gerçekleşebilmesi için kolaylıklar sağlamaktadır.

Ankarada çok sayıda alanında uzman boşanma avukatı,alanında uzman ağır ceza avukatı,alanında uzman icra avukatı ve alanında uzman bilişim avukatı bulunmaktadır. Dolayısıyla Ankarada çok iyi boşanma,ceza,icra ve bilişim avukatları bulabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davası mı açacaksınız? Çok iyi bir ceza avukatına mı ihtiyacınız var? Nafaka ya da boşanma davası mı açacaksınız? Bilişim dalında uzman bir avukata mı ihtiyacınız var? Bu sorular doğru avukatı bulmanız konusunda size oldukça yardımcı olacaktır.